Dokumenty

1197_15_08_07_5_24_51

Poniżej znajdziecie STATUT Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu.
Statut

Poniżej znajdziecie REGULAMIN Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 28 listopada 2009 r. Sierakowie Wielkopolskim ze zmianami po LI Walnym Zebraniu Delegatów w Słubicach ( 7-10 maja 2015 r.)
Regulamin

 


 

Jeżeli chcesz wstąpić w nasze szeregi, poniżej znajdziesz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ.
Deklaracja