Marketing

Marketing działa w czterech sferach: public relation, fundraising, badania i analiza rynku a także promocja i produkcja.
Kontakt:
Wiceprezes ds. Marketingu
Katarzyna Dakowska

e-mail: vpmkt@slubice.elsa.org.pl
tel. 693 178 077