Praktyki / STEP

Program Wymiany Praktyk Studenckich (z ang. STEP – Students Trainee Exchange Programme) mający na celu ułatwianie dostępu i organizowanie dla studentów prawa praktyk krajowych i zagranicznych w różnorakich instytucjach, firmach, kancelariach oraz spotkań z przyszłymi pracodawcami w czasie projektów takich jak Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych.
Kontakt:
Wiceprezes ds. STEP
Małgorzata Jaśnikowska
e-mail: vpstep@slubice.elsa.org.pl
tel. 516 250 551