Program Prawo i Medycyna

Program Prawo i Medycyna ELSA Poland jest jednym z wiodących programów działalności ELSA Poland na płaszczyźnie naukowej od 2010 roku. Powstał jako owoc współpracy dwóch organizacji studenckich – Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz ELSA Poland.

 

Mottem Programu jest hasło: „Salus aegroti suprema lex est”

(Prawo chorego najwyższym prawem)

 

Cele Programu

  • zwiększenie zainteresowania członków Stowarzyszenia zagadnieniami prawo-medycznymi
  • zbliżanie środowisk studentów medycyny i prawa
  • działalność edukacyjna

 

Sposoby implementacji Programu

  • ogólnopolskie szkolenia dotyczące Programu
  • prawnicze akademie filmowe
  • symulacje rozpraw sądowych
  • seminaria, konferencje
  • prelekcje gościnne
  • współpraca z instytucjami zajmującymi się tematyką zbieżną z założeniami Programu
PARAG