Rozwiązanie Grupy Lokalnej ELSA Słubice.

Ze smutkiem informujemy, że w sobotę 18.11.2017 Walne Zebranie Delegatów w Warszawie podjęło decyzję o rozwiązaniu Grupy Lokalnej ELSA Słubice z dniem 31.07.2018.

Decyzja ta była poprzedzona debatą na poziomie lokalnym, a także wieloma rozmowami z Zarządem Krajowym ELSA Poland. Mała liczba studentów łączonego kierunku Prawo prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wiąże się z niską ilością członków ELSA Słubice. Niestety dalsze funkcjonowanie naszej Grupy nie jest już możliwe. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i aktywności naszej Grupy Lokalnej. Jesteśmy dumni, że przez ponad 16 lat działalności udało się nam osiągnąć tak wiele. Wierzymy, że dla Każdego, kto kiedykolwiek z nami współpracował, był to czas wspaniałych wspomnień, ale także rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. Mimo nieskrywanego smutku z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Podziel się