Seminaria i Konferencje

Seminaria i konferencje (z ang. Seminars & Conferences) zajmuje się przygotowywaniem międzynarodowych wymian studenckich, szkoleń i kursów, spotkań naukowych, a także letnich szkół prawa.
Kontakt:
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji
Agnieszka Kolenda
e-mail: vpsc@slubice.elsa.org.pl
tel. 726 593 130