Zapisy – Prawa pacjenta

Za pomocą tego formularza możecie zgłosić swoje uczestnictwo w wykładzie Prawa pacjenta, który odbędzie się 19. maja 2015 r. o godz. 13:00 w Collegium Polonicum w Słubicach. Na podstawie danych wpisanych poniżej wystawione zostaną stosowne zaświadczenia.

  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagane)
  4. (wymagane)
  5. (wymagany prawidłowy adres e-mail)
  6. (wymagane)