Projekty

Bezpieczeństwo w dobie cyfryzacji z ELSA Poland w roli głównej

Rozmowa z Margo Koniuszewski, prezesem fundacji The Bridge – organizatorem turnieju

Cyberbezpieczeństwo to nadal temat tabu nawet dla prawników. Jak go ugryźć?
To prawda, że tematyka jest złożona i obszerna. Z cyberbezpieczeństwem jest tak, jak z każdą inną domeną, by ją rozumieć potrzebujemy tzw. abecadła, w tym przypadku cyberabecadła. Zacznijmy od przysłowiowego początku. Kto pamięta o tym, że pierwszy e-mail został wysłany w 1971 r., a pierwotnie Internet był platformą do komunikacji dla naukowców. Na co dzień nie myślimy o tym, iż logując się do sieci stajemy się częścią cyberświata. Taki jest właśnie 21 wiek – to era postępującej cyfryzacji, Internetu Rzeczy i kolonizacji kosmosu, w której cyberbezpieczeństwo jest kluczowym globalnym wyzwaniem. Nieustannie słyszymy o Digital Pearl Harbour, Cyber 9/12 i deepfakes oraz ich wpływie na rządy, biznes i na nas. Musimy pamiętać, że udogodnienia cyfrowego świata generują nowe możliwości rozwojowe i dynamiczny postęp, ale mają też swoje słabe punkty, które musimy zaadresować i tutaj kłaniają się regulacje. Z prawnego punktu widzenia cyberbezpieczeństwo jest problemem zarówno prawa publicznego np. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świecie cyfrowym, jak i prywatnego – bezpieczeństwo naszych danych osobowych.

Cyberbezpieczeństwo to bezpieczeństwo w Internecie, dlaczego jest ono tak dużym problemem?

Jesteśmy uzależnieni od wielu ważnych dla nas procesów zachodzących w Internecie. Drogą elektroniczną oferowany jest nam szereg usług jak e-zakupy, czy e-płatności. Rownolegle z sieci korzystają także osoby nieuczciwe, nie tylko pojedynczy przestępcy, ale też przestępczość zorganizowana. Zasięg nielegalnych działań może być ogromny. Przykładowo kradzież pieniędzy z wielu milionów kart płatniczych, dla trudności wykrycia małe sumy. Cyberprzestrzeń inspiruje też środowiska o poglądach skrajnych, niektóre ataki na systemy informacyjne mogą być sponsorowane przez wrogie rządy. Bardzo interesujące są także zagadnienia związane z ochroną prywatności i danych osobowych, łączące się z tematyką praw człowieka. Szeroko promowane w Wielkiej Brytanii podejście “data rights are human rights”.

Kto jest najbardziej narażony na cyberataki?

Celem zmasowanych cyberataków są operatorzy usług kluczowych w sektorach energetycznym, transportowym, bankowym, ochronie zdrowia i infrastruktura cyfrowa. Corocznie ataki cybernetyczne, wynikające z implementacji nowych modeli dostarczania usług, generują rosnące straty dla sektora publicznego i prywatnego. Szacunki dotyczące kosztów uwzględniają m.in. utratę wrażliwych danych i własności intelektualnej, koszty zakłóceń w świadczeniu usług, koszty utraconych korzyści funkcjonowania, w tym, szkody dla wizerunku i reputacji organizacji. Służba zdrowia jest jednym z najbardziej zagrożonych sektorów. Weźmy dane wrażliwe i aparaturę medyczną, tzw. ataki ransomware w szpitalach na całym świecie paraliżują pracę różnych oddziałów powodując realne kłopoty m.in. związane z koniecznością odłożenia zaplanowanych operacji. Według raportuCybersecurity Ventures globalna wartość strat wynikłych z cyberprzestępstw na świecie w roku 2021 wyniesie około 6 bilonów dolarów USD, ten proceder będzie bardziej opłacalny niż światowy handel wszystkimi, głównymi nielegalnymi narkotykami.

To są zagrożenia zewnętrzne, a co z zagrożeniami płynącymi z wewnętrznych struktur organizacji?

Każdy z nas powinien mieć świadomość, że wszelkie informacje zamieszczone w systemie elektronicznym na zawsze w nim pozostają. Naruszenia mogą też mieć charakter nieświadomy i nieintencjonalny. Jeden z moich ulubionych przykładów dotyczy prezesa azjatyckiego banku, który chcąc naładować swój e-papieros umieścił go w firmowym laptopie infekując cały system.

A jak kształtuje się w tym zakresie polityka UE?
Kierunek zmian w polityce bezpieczeństwa, promowany przez UE jest bardzo wyraźny, podmioty z sektora prywatnego mają stać się współodpowiedzialne za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

A Polska?

W perspektywie polskiego cyberbezpieczeństwa rok 2018 był przełomowy. Przyjęto Ustawę o ochronie danych osobowych i Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Dyrektywą NIS (Network and Information Systems Directive), rozpoczęto też prace nad polską strategią sztucznej inteligencji, a w 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2024, dokument określa strategiczne cele oraz odpowiednie środki polityczne i regulacyjne, które trzeba zrealizować, by systemy informacyjne, operatorzy usług kluczowych, operatorzy infrastruktury krytycznej, dostawcy usług cyfrowych oraz administracja publiczna były odporne na incydenty w cyberprzestrzeni.

Co jest głównym wyzwaniem dla naszego ustawodawcy, prawników i organów ścigania?

Transgraniczność cyberprzestępstw. Cyberprzestępstwa są jak zanieczyszczenie powietrza, nie zatrzymują się na granicach. Główne narzędzia prawne do walki z zagrożeniami z cyberprzestrzeni znajdują się w obszarze prawa karnego, a obszar ten jest najtrudniejszy do zharmonizowania na poziomie poszczególnych państw.

A może potrzebny nam jest specjalny sąd do zajmowania się cybersprawami – cybersąd?

Dwa lata temu władze londyńskiego City ogłosiły, że zamierzają powołać specjalny sąd do spraw cyberprzestępstw. Dyskusje na ten temat toczą się też w innych państwach. Liczba spraw procesowych dotykających cyberprzestrzeni wzrasta i będzie wzrastała, to naturalna konsekwencja transformacji cyfrowej – usieciowienia społeczeństwa i gospodarki. Kancelarie prawne powołują specjalne, interdyscyplinarne zespoły prawników do cyberspraw, podobnie dzieje się w policji i prokuraturze. Takich zmian w sądownictwie jeszcze nie widać, skomplikowane sprawy z obszaru nowych technologii trafiają do zwykłych wydziałów cywilnych. Poważna dyskusja dotycząca powołania specjalnego sądu zajmującego się  sprawami związanymi z najnowszymi technologiami, jest pożądana. W takim sądzie zasiadali by sędziowie z najwyższymi kompetencjami w zakresie nowych technologii. Dobre zrozumienie technologii wpłynęłoby zapewne na szybsze i lepsze organizowanie postępowania.


Z tego wynika, że potrzebujemy mentalnej transformacji, musimy zbudować nową kulturę bezpieczeństwa

Musimy zwiększyć naszą zdolność adaptacji i innowacyjność, podnosić świadomość i budować kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zmiana kulturowa jest najczęściej najtrudniejszą częścią transformacji. To nasze zbiorowe nawyki i wspólne przyjęcie sposobów działania przyniosą pożądany efekt jakim jest poczucie bezpieczeństwa. Musimy, zrozumieć, że cyberbezpieczeństwo jest tematem horyzontalnym i dotyka wszystkich sfer naszego funkcjonowania. To problematyka istotna nie tylko dla generałów, dyplomatów, premierów i prawników, jest ona istotna też dla nas przeciętnej Kowalskiej i Kowalskiego!

I stąd pomysł na turniej Cybersecurity Challenge PL2020?

Dokładnie tak. Cyberwyzwania nie znają granic i mają wpływ na nas wszystkich. To lekcja do odrobienia przez całe pokolenia, od juniora do seniora. W dobie cyfryzacji to my, poprzez uświadomienie sobie zakresu problemu, tworzymy kulturę bezpieczeństwa. Cybersecurity Challenge PL2020 jest nowatorskim przedsięwzięciem – platformą dedykowaną edukacji i promocji dobrych praktyk. Integruje ona interdyscyplinarne środowiska studenckie, akademickie, instytucje publiczne i branżowe, biznes oraz liderów opinii. Bardzo cieszę się, że ELSA Poland jest partnerem tego projektu.

Jeśli chodzi o turniej, co to dokładnie będzie?
Wyobraźmy sobie zmasowany cyberkryzys. Podczas turnieju, w symulowanym cyberataku o złożonych motywach atakujących, w którym stawką będzie bezpieczeństwo obywateli i państwa, wezmą udział 5-osobowe zespoły z 16-u województw, studenci kierunków: Prawo, IT, Medycyna, Zarządzanie i podchorążowie akademii wojskowych. Zaadresują strategiczno-technologiczne, regulacyjne i komunikacyjne implikacje ataku. Oceni ich eksperckie jury. Konkurs wyłoni najlepszych w opracowaniu strategii reagowania i planowaniu skontrowania przeciwnika.

Jaki jest cel tej cyber-burzy mózgów?
Studenci rożnych kierunków będą mieli możliwość poznania i zrozumienia tej domeny. To agora, dzięki której spotkają się przyszły prawnik z informatykiem i studentem akademii wojskowej, a zadanie które rozwiążą pozwoli im na kompleksowe rozeznanie tematu, z uwzględnieniem wymiaru technologicznego, regulacyjnego, strategicznego i komunikacyjnego. Podczas turnieju będą działać w charakterze tzw. eksperckich tiger groups, doradzających rządowi przy cyberataku. Cel jest jeden – zdobycie wiedzy na temat strategii zarządzania cyber-ryzykiem.

A jak wyglądają przygotowania do turnieju?

Wkrótce zarejestrowane zostaną zespoły wojewódzkie. Następnie przystępujemy do pracy merytorycznej, przygotowującej zespoły do turnieju. Całym procesem rekrutacji zajmują się organizacje studenckie – partnerzy turnieju – wy, ale na pokładzie są też Forum Uczelni Technicznych FUT, Erasmus Student Network Poland, stowarzyszenie studentów medycyny IFMSA Poland i Forum Uczelni Ekonomicznych FUE. Ja wierzę w wasze ambicje! To też dla was doskonały moment, by zaprezentować się przed gronem ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa IT, prawa, medycyny, bankowości. To swego rodzaju przepustka stwarzająca szansę na znalezienie ciekawej pracy.

Trzymam za was kciuki i życzę powodzenia!

 
 

Cybersecurity Challenge PL2020 to nowatorskie przedsięwzięcie, którego pierwsza edycja odbędzie się w Polsce. Jest to platforma dedykowana edukacji w temacie wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem i krzewieniu kultury bezpieczeństwa. Integruje ona interdyscyplinarne środowiska studenckie, akademickie, biznesowe i liderów opinii. Finalne osiągnięcia projektu zostaną zaprezentowane w centrali International Telecommunication Union w Genewie.

Corocznie ataki cybernetyczne generują rosnące straty dla sektora publicznego i prywatnego. Szacunki dotyczące kosztów uwzględniają m.in. utratę wrażliwych danych i własności intelektualnej infrastruktury krytycznej, koszty zakłóceń w świadczeniu usług, koszty utraconych korzyści funkcjonowania, w tym, szkody dla wizerunku i reputacji państw oraz organizacji.

W 21 wieku – erze postępującej cyfryzacji, Internetu Rzeczy i kolonizacji kosmosu cyberbezpieczeństwo stanowi kluczowe wyzwanie. Nieustannie słyszymy o Digital Pearl Harbour, Cyber 9/12 i deepfakes oraz ich wpływie na rządy, biznes i przeciętnego Kowalskiego. Zdolność do obrony sieci i systemów teleinformatycznych państwa stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa narodowego.

Proaktywna edukacja, wypracowanie mechanizmów skutecznej współpracy i inwestycje w strategie zarządzania cyber-ryzykiem budują przewagę konkurencyjną zarówno państw, jak i przedsiębiorstw.

W ramach Cybersecurity Challenge PL2020, w symulowanym cyber-ataku o złożonych motywach atakujących, w którym stawką będzie bezpieczeństwo obywateli i państwa, wezmą udział 5-osobowe zespoły studenckie z 16-u województw, studenci kierunków: IT, Prawo, Zarządzanie, Medycyna i podchorążowie akademii wojskowych. Zaadresują strategiczno-technologiczne, regulacyjne i komunikacyjne implikacje ataku. Oceni ich eksperckie jury. Konkurs wyłoni najlepszych w opracowaniu strategii reagowania i planowaniu skontrowania przeciwnika.

Zapraszamy Was do uczestnictwa!

zgloszenie-do-druzyny-wojewodzkiej-cyberchallenge

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Partner Medialny
Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.