Mistrzowie Mediacji

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest przedsięwzięciem organizowanym przez ELSA Poland przy wsparciu Centrum Szkoleń Prawnych.

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie idei mediacji jako formy polubownego rozwiązywania sporów, która pozwala wypracować satysfakcjonujące rozwiązania dla wszystkich stron konfliktu.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych .
  2. Podczas Finału trzy najlepsze drużyny przeprowadzą symulację postępowania mediacyjnego na podstawie prac stworzonych w pierwszym etapie. 

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody oraz profesjonalne szkolenia z mediacji prowadzone przez Centrum Szkoleń Prawnych!

Image

Koordynator Projektu

Wiceprezes ds. Działalności Naukowej
Justyna Helbing

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Slider
© 2023 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.