CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych
oraz organów administracji. Jako jedna z największych firm prawniczych zatrudniamy ponad 4800 prawników w ponad 70 biurach na całym świecie. Jedna z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce – działa na polskim rynku od ponad 25 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 170 prawników,
którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki.
Baker McKenzie jest jedną z najczęściej rekomendowanych kancelarii w Polsce i na świecie. Zajmuje wysoką pozycję w prestiżowych rankingach, m.in. Financial Times, Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500. Od jedenastu lat Baker McKenzie uznawana jest za najsilniejszą na świecie markę prawniczą według rankingu Acritas' Global Elite Law Firm Brand Index. Warszawskie biuro Baker McKenzie powstało w 1992 r. i obecnie zatrudnia ponad 100 prawników i doradców podatkowych, co czyni nas jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce. W 2016 roku rozpoczęliśmy również działalność operacyjną w Łodzi. Zakres naszych usług obejmuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa gospodarczego. Zdobyliśmy unikalne doświadczenie w realizacji wielu ważnych, często pionierskich projektów i transakcji.


Deloitte to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług audytorskich, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (DTTL). Każda firma członkowska świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.


Dentons to międzynarodowa firma prawnicza, w której globalny zasięg łączy się z poszanowaniem lokalnych uwarunkowań i kultur prawniczych. Jesteśmy policentryczni – nasza firma nie ma jednej centrali ani dominującej kultury narodowej. Oferujemy naszym klientom dostęp do utalentowanych prawników z różnych środowisk i krajów, dysponujących dogłębną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Globalny charakter Dentons daje różnorodne opcje rozwoju kariery zawodowej. Oferujemy możliwość pracy z krajowymi i międzynarodowymi firmami nad złożonymi zagadnieniami prawniczymi. Zapewniamy dostęp do nowoczesnych form rozwoju zawodowego. Umożliwiamy kontakt z pracownikami ze wszystkich zakątków świata, którzy służą wsparciem na Twojej drodze do sukcesu. Praca w Dentons otwiera szerokie spektrum możliwości rozwoju zawodowego. Twoja kariera w kancelarii jutra… już dziś!


DLA Piper jest globalną kancelarią prawną z biurami w ponad 30 krajach na obszarze obu Ameryk, w regionie Azji i Pacyfiku, w Europie oraz na Bliskim Wschodzie, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą korzystać z naszych usług prawnych na całym świecie. Kancelaria DLA Piper w Polsce świadczy najwyższej jakości usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw krajowych prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki.


EY - Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Strategii i Transakcji oraz Consultingu (Biznesowego i IT). Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 3000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku. Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie z najbardziej prestiżowymi projektami.


KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. Blisko 30 lat świadczymy w Polsce usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Kompleksowe usługi prawne świadczy stowarzyszona z KPMG kancelaria prawnicza D.Dobkowski.Naszą przewagą jest wiedza ponad 189 000 pracowników w 152 krajach. W Polsce jest nad ponad 1800 osób, które pracując w biurach w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu. Nasz dział doradztwa podatkowego liczy ponad 500 ekspertów, którzy doradzają w rozwoju biznesu, zajmują się tworzeniem i wdrażaniem zaawansowanych systemów wspierających procesy rozliczeń podatkowych, pomagają w kompleksowej ocenie skutków podatkowych, doradzają w zakresie fuzji i przejęć, podatków międzynarodowych, cen transferowych czy postępowań podatkowych i sądowych.


W Polsce Linklaters jest jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Obecnie kancelaria zatrudnia ponad 70 prawników, z których większość to polscy radcowie prawni i adwokaci. Ponadto warszawskie biuro Linklaters dysponuje jednym z największych i najbardziej doświadczonych zespołów międzynarodowych prawników
w Polsce, zatrudniając osoby posiadające angielskie, amerykańskie i szwedzkie uprawnienia do wykonywania zawodu.


MDDP jest jedną z wiodących polskich firm doradczych świadczącą kompleksowe usługi w zakresie podatków, prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Zatrudniamy ponad 220 osób w biurach w Warszawie i Katowicach.
Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki.


PWC – jako wiodąca globalna organizacja świadczymy profesjonalne usługi doradcze. Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 233 tysięcy pracowników w 157 krajach, dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.


Rymarz Zdort Maruta powstała w wyniku fuzji dwóch czołowych kancelarii – Rymarz Zdort, lidera wielu obszarów praktyki transakcyjnej oraz Maruta Wachta, lidera transformacji technologicznej. Obie firmy od lat są uznawane przez klientów, rynek i rankingi za firmy pierwszego wyboru w swoich dziedzinach, obsługując największe i najważniejsze dla klientów transakcje.

Razem tworzymy nowoczesną kancelarię o niepowtarzalnych cechach, skupioną na szybkim i kompleksowym rozwiązywaniu problemów, łączącą unikatowe historie obydwu zespołów. To połączenie doświadczenia i jakości firmy globalnej, z której wyrosła Rymarz Zdort, z innowacyjnością wynikającą z samodzielnego budowania i rozwoju kancelarii. Jeszcze nigdy klienci nie mieli do dyspozycji tego typu doradcy prawnego, oferującego przy tym zespół ponad 160 prawniczek i prawników.

O naszej pozycji świadczą także liczby. W 2022 roku doradzaliśmy przy 23 transakcjach fuzji i przejęć o łącznej wartości ponad 13 mld USD. Dzięki temu po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem liczby oraz wartości obsługiwanych transakcji M&A w Polsce, a Mergermarket przyznał nam tytuł „CEE Legal Adviser of the Year”. Zrealizowaliśmy kilkaset projektów technologicznych, w tym ponad 100 w zakresie technologii chmurowej i transformacji cyfrowej. Braliśmy udział w szeregu kluczowych negocjacjach, w tym m.in. powstania polskich centrów danych Microsoft i Google (wartość inwestycji ponad 3 mld USD). Jako jedyna polska kancelaria byliśmy wymienieni we wszystkich najważniejszych rankingach jako lider sektora TMT.

Naczelna Rada Adwokacka zajmuje się reprezentowaniem Adwokatury, nadzorem nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzorem nad kształceniem aplikantów
i rozpoznawaniem odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich. Do jej kompetencji należy również udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich czy współpraca z adwokaturą zagraniczną.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym polskich doradców podatkowych. Izba została powołana 1 stycznia 1997 r. na mocy ustawy o doradztwie podatkowym. Należy do niej blisko 9000 doradców podatkowych z całej Polski. Członkami Izby są doradcy podatkowi, którzy zdali państwowy egzamin pisemny oraz ustny, odbyli praktyki zawodowe, a także złożyli wniosek o wpis na listę.Warunkiem koniecznym do wpisu na listę doradców podatkowych jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących przepisów, organizacji i funkcjonowania komornika, zmian przepisów dotyczących egzekucji oraz zasad etyki zawodowej. Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. Wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu.

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej - instytucjonalny pełnomocnik Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi, Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami w stosunkach międzynarodowych oraz państwowych osób prawnych na wszystkich etapach stosowania prawa.
200 lat tradycji w ochronie dobra publicznego.

Więcej…

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, to jedyna tego typu profesjonalna, unikatowa „kancelaria prawna” reprezentująca Skarb Państwa i państwowe osoby prawne, która zapewnia najwyższą jakość wykonywanej obsługi prawnej. Prokuratoria zajmuje się prowadzeniem najważniejszych spraw cywilnych, w tym gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa oraz doradztwem prawnym na rzecz podmiotów publicznych. Do jej głównych zadań należy prowadzenie spraw cywilnych dla Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, sporządzanie opinii prawnych dla tych podmiotów, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach międzynarodowych, udział w negocjacjach i mediacjach prowadzonych przez podmioty publiczne oraz wyrażanie stanowisk prawnych
w najważniejszych sprawach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. Przy Prokuratorii Generalnej działa niezależny Sąd Polubowny,
właściwy w sprawach sporów z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych i spółek kapitałowych z udziałem tych podmiotów.


Kancelaria Doktór Jerszyński Pietras Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. została założona przez adwokata Łukasza Doktóra, radcę prawnego Jarosława Jerszyńskiego
oraz adwokata Gracjana Pietrasa. Kancelaria koncentruje swoją działalność w dziedzinie doradztwa prawnego związanego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, obejmującym zarówno kompleksowe przeprowadzanie konkretnych transakcji jak i prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców.

Kancelaria reprezentuje także klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą.


C.H. Beck to jedno z najstarszych niemieckich wydawnictw, które specjalizuje się w wydawaniu publikacji prawniczych, podatkowych, ekonomicznych i obcojęzycznych.
Zostało założone już w 1763 r., a w Polsce istnieje od 1993 r. W ofercie wydawnictwa można odnaleźć m.in. ustawy, komentarze do ustaw, kodeksy, orzecznictwo i monografie pisane przez wybitne autorytety.


Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest Patronem Programu Praw Człowieka ELSA Poland od 2018 roku. PTPA to organizacja pozarządowa, która działa od 2007 roku oraz zrzesza wyłącznie prawników i prawniczki działając na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu. Organizacja jest aktywna na wielu polach,
m.in.: poradnictwa prawnego, litygacji strategicznej i edukacji. Prowadząc program "Pro bono dla równości" bezpłatnie wspiera osoby doświadczające dyskryminacji w całym kraju. Wiele ze spraw ma charakter precedensowy. Wiecej informacji o organizacji tutaj: www.ptpa.org.pl.

Chcesz nawiązać z nami kontakt lub współpracę? Nic prostszego! Wypełnij poniższy formularz.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola.
© 2023 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.