Projekty

Wyniki Badania „Studenci prawa w Polsce” 2020

Studenci ocenili swoje studia! Czy zadowolenie z kształcenia na wydziałach prawa w Polsce rośnie? Czy młodzi adepci prawa wciąż zmagają się z tymi samymi problemami na rynku pracy?


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland już po raz dwudziesty pierwszy przeprowadziło badanie „Studenci prawa w Polsce”. Jest to największy, w skali kraju, projekt badający opinię studentów prawa na tematy związane edukacją prawniczą, szkolnictwem, praktykami oraz rynkiem prawniczym.

Od kilkunastu lat ELSA jest aktywnym uczestnikiem zmian jakie następowały nie tylko na wydziałach prawa w Polsce, ale również na rynku prawniczym. Stowarzyszenie, będąc istotnym głosem studentów prawa, bada ich oczekiwania i kierunki rozwoju w celu realizacji celów statutowych, służeniu społeczności studenckiej i wpływaniu na korzystne zmiany w sferach będących obiektem zainteresowania studentów. Struktura Badania pozostaje niezmienna od lat. Składa się z segmentów takich jak: jakość kształcenia, aplikacja i zawody prawnicze, praktyki oraz ocena rynku prawniczego. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę poszczególnych aspektów na ich wydziale, jak dostęp do pomocy naukowych, czy działalność pozanaukowa. Wśród pytań pojawiły się także kwestie dotyczące oczekiwań po odbyciu praktyk oraz najważniejsze problemy studentów, z którymi spotykają się na rynku pracy. W tym roku zebrano 1323 odpowiedzi z ponad 17 miast w całej Polsce. Warto zauważyć, że z roku na rok docieramy do coraz większej liczby studentów (kolejny wzrost liczby odpowiedzi względem ubiegłych lat).

Nacisk na praktykę na polskich wydziałach wciąż jest zbyt mały. Ankietowani w 5-stopniowej skali jakość nauczania wiedzy praktycznej ocenili na 2,73 (w roku ubiegłym: 2,58). W pytaniu oprócz wiedzy praktycznej, studenci ocenili poziom przekazywanej wiedzy teoretycznej i wiedzy specjalistycznej. Te obszary wypadły zdecydowanie lepiej, odpowiednio otrzymując zbiorcza ocenę 3,82 i 3,10 (odpowiednio w roku ubiegłym: 3,85 i 2,94).

Z perspektywy ankietowanych istotne jest zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych kwalifikacji już na etapie studiów. Większość ankietowanych planuje po studiach karierę prawniczą, a aż 2/3 z nich chce podejść do egzaminu na aplikacje. Wśród najpopularniejszych aplikacji są: radcowska (55%), adwokacka (44%), prokuratorska (29%) oraz sędziowska (27%). Po raz kolejny najwięcej osób chce w przyszłości wykonywać zawód radcy prawnego (44%).

W segmencie dotyczącym środowiska pracy, ankietowani zostali poproszeni m.in. o wskazanie maksymalnie 3 najważniejszych dla nich czynników, którymi kierują się przy wyborze praktyk. Na pierwszym miejscu studenci wskazali, o dziwo, elastyczność grafiku. Jest to istotny czynnik dla 51% ankietowanych. Biorąc pod uwagę, że aż ponad 80% spośród tych, którzy już mają doświadczenie zawodowe, nie otrzymywało wynagrodzenia lub było ono niższe niż minimalna stawka godzinowa, można wskazać to jako problem, który pojawia się od lat i który jest ciężki do zwalczenia. Na drugim miejscu, jako istotny czynnik dla 45% ankietowanych (596) pojawia się odpłatność praktyk i wysokość wynagrodzenia (nastąpiła zmiana z rokiem ubiegłym – odpłatność praktyk spadła na drugie miejsce, natomiast elastyczność grafiku wysunęło się na szczyt). Natomiast, na trzecim miejscu wskazanym przez 45% ankietowanych jest charakter wykonywanej pracy (592 ankietowanych). Odpowiedzi udzielane przez studentów na to pytanie mogą podkreślać to, że obecne pokolenie już na etapie studiów, podejmując dodatkową działalność zawodową, rozumie jak istotny jest work life balance i jak negatywnie może wpłynąć na człowieka charakter wykonywanej pracy, który nie jest stricte związany z tym co powinien student prawa robić na praktykach (w żartach nazywane parzeniem kawy).

Wśród najpopularniejszych kancelarii prawniczych w pierwszej trójce uplasowały się: Deloitte Legal (59%), PwC Legal (45%) oraz CMS (41%). Natomiast wśród najbardziej pożądanych pracodawców w kancelariach prawniczych studenci wybrali: Deloitte Legal (14%), CMS (12%) oraz Dentons (10%).

W tym roku wyjątkowo ogłoszenie wyników badania odbyło się online. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zapisanej relacji!

 Przeczytaj cały raport tutaj.

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Partner Medialny
Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.